Verkopen/verhuren

Waarom met ons samenwerken in verkoop?

 • Discretie, eerlijk-, correct- en openheid staan voorop.
 • Professionele dossier af- en behandeling. Discrete verkopen zijn mogelijk.
 • Erkende vastgoedmakelaars met 30 jaar ervaring in diverse materies.
 • Maatwerk, één vast aanspreekpunt van schatting tot verlijden akte.
 • Correcte waardebepaling van uw vastgoed, gratis bij verkoopopdracht.
 • Bespreekbare waardebepalingen voor andere doeleinden.
 • Dienstverlening en vastgoedactiviteiten aan elkaar gelinkt met blijvende service.
 • Commissie of ereloon is duidelijk omschreven, forfaitair of percentage.
 • Aanvragen alle noodzakelijke documenten en/ of keuringen nodig voor een sluitende verkoop (energieprestatiecertificaat, elektrische installatie, gemeentelijke informatie of bijzondere infoplicht, bodemattest, andere keuringen, kadastrale bescheiden, stedenbouwkundige richtlijnen, geopunt voor diverse informaties).
 • Inlezen eigendoms- en andere aktes, opvraging van plannen en schema’s, aanhorige zaken, navraag bij stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Klare en duidelijke bemiddelingsovereenkomsten conform de wetgeving en in samenspraak met de notarissen alsook de onderhandse aktes door ons opgemaakt.
 • Structureel en constructieve samenwerking met notarissen wat het hele verkoopproces efficiënter doet verlopen, protocol CIB (Confederatie Immobiliën Makelaars) en de KFBN ( Koninklijke Federatie Belgisch Notariaat).
 • Samenwerking en overleg met notarissen en advocaten om alle partijen zo goed mogelijk te dienen.
 • Gratis verzekering tegen overlijden kopers tussen compromis en verlijden akte.
 • Publicaties van het te verkopen pand of goed, inclusief foto’s, in kantooretalages en op verschillende websites waaronder Immoweb, Zimmo, 2dehands, Aha, Vanderschueren.biz, Andere. 
 • Wij staan open voor alle realistische constructies in waarde, tijd en op maat invulling.
 • Professionele begeleiding, regelmatige bijscholingen en opleidingen, terreinervaringen zijn waarborg voor concrete en correcte finalisatie van uw dossier.
 • Contact met eigenaar-verkoper voor informatie en/ of vraagstelling.
 • Pandbezoeken met kandidaat-kopers na afspraak, ook in het weekend.
 • Selectie van kandidaat-kopers, degelijke kopers qua solvabiliteit en andere meer.
 • Steeds tot uw dienst.

Waarom met ons samenwerken voor verhuur?

 • Discretie, eerlijk-, correct- en openheid staan voorop.
 • Professionele dossier af- en behandeling. Erkende vastgoedmakelaars met 30 jaar ervaring in diverse materies.
 • Dienstverlening en vastgoedactiviteiten aan elkaar gelinkt met blijvende service.
 • Commissie, ereloon en/ of kosten zijn duidelijk omschreven.
 • Bepalen van de reëele huurprijs, gratis op verzoek van de jaarlijkse indexaanpassing.
 • Selectie van kandidaat-huurders, wij staan in voor het zoeken van een degelijke huurder, waarborgdocumenten-inkomsten-historieken-referenties-middelen.
 • Pandbezoeken met kandidaat-huurders na afspraak, ook op zaterdag mogelijk.
 • Wij stellen u de juiste kandidaat voor, u als eigenaar moet bij samenzitten dezelfde gunstige klik hebben.
 • Goede blijvende verstandhouding en communicatie tussen VDSm, verhuurder en huurder; zo worden mogelijkse problemen-van welke aard ook- vermeden.
 • Wij stellen het huurcontract op volgens juridische normen, de recentste huurwetgeving en steeds op maat.
 • Wij verzorgen de wettelijk verplichte plaatsbeschrijving of stellen een beëdigde expert of deskundige aan al naargelang.
 • Bij wanbetaling en huurschade treden wij op in de bemiddeling tussen partijen.
 • Mogelijkheid tot afsluiten van rechtsbijstandverzekering, dubbelborg of woninghuurverzekering.
 • Huurwaarborgregeling met opvolging via specifieke vastgoedorganisatie.
 • Regeling huurdersaansprakelijkheid, eventueel voor de eigenaar met of zonder afstand verhaal.
 • Regelmatig contact met de eigenaar-verhuurder voor informatie en/ of vraagstelling.
 • Publicaties van het te verhuren appartement of woning in kantooretalage, eigen site en op meerdere websites.
 • Professionele begeleiding, regelmatige bijscholingen en opleidingen, terreinervaringen zijn waarborg voor concrete en correcte finalisatie van uw dossier.
 • Steeds tot uw dienst.